Köszöntjük a kengyeli közoktatás honlapjának látogatóit. Itt információkat találnak a Kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola nevelő-oktató munkájáról, mindennapi életéről. Az intézményről az iskolai élet menüpontban találnak részletesebb adatokat.

Királyság ajándékba – népi játékoktól a színjátszásig PDF Nyomtatás E-mail
2016. február 16. kedd, 07:10

Intézményünk 2015. január 30-án benyújtotta pályázatát a Nemzeti Tehetség Programba, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Támogatáskezelő és a OFI koordinált. A pályázat célja a magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása.

A pályázati programunk összeállításakor fontosnak tartottuk, hogy tanulóink megismerkedjenek a pünkösdi népszokásokkal. A népi kultúra ápolását összekötöttük a tehetséggondozással. Egy dramatikus játék megtanulásával és bemutatásával fejlesztettük a tanulók személyiségét. Előtérbe helyeztük a kommunikációs készség, az együttműködési készség, az alkotókészség fejlesztését. Mindeközben a pályaorientációhoz is segítséget nyújtottunk. A színházlátogatáskor megtanulták a kulturált viselkedés szabályait, a látott színdarab értékelését.

Nagyon örültünk, amikor elképzeléseink megvalósításához a pályázaton 600.000 Ft-ot nyertünk.

2015. május 6 – június 16-ig terjedő időben 30 órában a munkatervnek megfelelően tartottuk meg a foglalkozásokat, melynek keretében megismertettük a tanulóinkat a pünkösdi népszokásokkal, népi játékokkal, a néptánc alaplépéseivel, a dramatizálással. A tehetségazonosítás után kiválasztottuk azokat a gyerekeket, akik dramatikus játékban mutatták be a „Pünkösdi királyság” című produkciót. A foglalkozásokat a helyi művelődési házban tartottuk, ahol a szolnoki Szigligeti Színház művésze készítette fel a tanulókat az előadásra. Közben folyamatosan szereztük be az előadáshoz szükséges eszközöket és anyagokat.

A program keretében két színházlátogatásra került sor. A budapesti Vígszínházban a „Padlás” című előadást tekintettük meg a gyerekekkel. Majd bepillanthattunk a kulisszák mögé, és egy szakavatott kísérő mutatta be a színház működését. Az előadás után a főváros nevezetességeit is megnéztük. A szolnoki Szigligeti Színházban is próbálhattak a gyerekek, majd végigkalauzoltak bennünket a színház termein, beavatva bennünket az előadások készítésének menetébe. A színjátszó csoport elkészült előadást a művelődési házban adta elő a diákok szüleinek és a község érdeklődő lakosságának. Az előadásról a Miklós tv felvételt is készített, amely felkerült a YouTubra is.

Településünk földrajzi helyzetéből adódóan tanítványaink távol vannak a kulturálódás iskolán kívüli helyszíneitől, konkrétan a színházaktól. Az iskola beiskolázási körzetének lakossága anyagi, szociális és műveltségi szempontból is változó összetételű. A heterogén tanulói összetétel miatt feladatunk a tehetséggondozás ugyanúgy, mint a hátrányos helyzet kezelése. A szülők jogos igénye, hogy gyermekükből művelt ember váljon, ezért fontos, hogy minél több gyerek találkozhasson a személyiséget harmonikusan fejlesztő színházi élménnyel. Mivel vannak családok, akik anyagilag nem engedhetik meg a színházlátogatást, ezért az iskola feladata, hogy tanítványaink ebbéli hátrányos helyzetén javítson. A megnyert pályázat segítette a kitűzött céljaink megvalósítását. Fő célunk gyerekeink személyiségének sokoldalú fejlesztése, formálása a művészetek, színházi élmény segítségével. A projekt megvalósítása során a gyerekek hasznosan tölthették szabadidejüket, a hátrányos helyzetű családokból érkező gyerekek is eljuthattak a színházba, sőt, benézhettek a kulisszák mögé is, testközelből láthatták a színészeket. Miközben az előadásra készültek bővíthették ismeretüket a pünkösdi népszokásokkal és a népi kultúrával kapcsolatban, gazdagodott képzeletviláguk, együttműködőbbek lettek társaikkal.

A célcsoport szegényes szókinccsel, gyenge kifejezőkészséggel rendelkezik, emiatt láttuk szükségességét: a beszédkészség, a beszédmerészség, fejlesztésének, a szerepvállalás lehetőségének, a szövegértési, szövegalkotási kompetencia tanórán kívüli fejlesztésének. A tevékenységek hozzájárultak az önművelés igényének kialakításához, a  megvalósított előadás során fejlesztettük a diákok szerepvállalását, együttműködési készségét, önbizalmát, miközben a szerepjátékkal a megfelelő viselkedésmódokat alakítottunk.

Feladatunk, hogy segítsük a diákok kulturális szokásainak kialakulását, hogy igényük legyen a színházba járásra, a készséget színházi előadások érzékeny, értő, kritikus befogadására. Nagyon fontos dolog, hogy a mai gyerekek eljussanak színházba, és értő színházi befogadóvá váljanak. A budapesti Vígszínházban 2015. június 7-én tekintettük meg a Padlás című musicalt. A színházlátogatás élmény jelentett a gyermekeknek, különös légköre volt nagy hatással rájuk. A tanulói visszajelzésből az is kiderült, hogy a tanulóknak igénye van az ilyenfajta élményre, ünnepi esemény volt ez számukra. A látott előadás hozzájárult személyiségük gazdagodásához, hiszen népszerű előadóművészek adták elő a látványos, felnőttet és gyermeket egyaránt rabul ejtő musicalt. A látottak hozzájárultak az iskolai művészeti nevelés területéhez, ezen belül főként az irodalomhoz és az ének-zenéhez. Összességében elmondható, hogy a színház közege újszerűségével nagyon kedvezően hatott a tanulókra.

A projektben betanult dramatikus játékot 2015. június 16-án mutatták be a gyerekek. Meghívót készítettünk a szülők és hozzátartozók részére. Az előadást a helyi művelődési házban láthatták az érdeklődők. Az előadásról a Miklós tv felvételt is készített, ami látható a YouTubon.  A diákok nagy lelkesedéssel és izgalommal készültek. A bemutató a rövid felkészülési idő ellenére is jól sikerült, amit a vastaps is jelzett a színészpalánták felé. Többen úgy nyilatkoztak, hogy szívesen folytattatnák a színjátszást. A visszajelzések egyértelműen azt mutatták, hogy a próbák visszhangja messze túllépett az órák keretein. A szülők boldogan számoltak be arról, hogy gyerekeik örömmel mesélik a foglalkozásokon történteket, nagyon és várják az előadást. Több szülő megköszönte a bemutatót. A próbák során fogalmazódott meg a tantestületben, hogy iskolánkban bevezetjük a néptánc oktatást, látva a gyerekek lelkesedését. Úgy gondolom, ezek a sikerek a pályázatnak köszönhetőek.

A színházzal nevelés azt jelenti, hogy a színház eszközeit használtuk a gyerekek készségeinek fejlesztésére, produkciót hoztunk létre, de a lényeg a próbafolyamat alatt végbemenő személyiségfejlődés volt. Játék közben fejlődött a diákok problémaérzékenysége, szolidaritásérzéke, toleranciaszintje, kifejezték véleményüket, mások bőrébe bújva kipróbálhattak helyzeteket, közben saját belső feszültségük oldására is lehetőségük nyílott, és a nyomasztó gondok feldolgozásához is kaphattak módszert.  A képzés fontos része volt a népi játékok, a népi hagyományok megismerése is.

Úgy gondolom, hogy a népi hagyományok a drámával ötvözve tökéletesen alkalmasak az anyanyelvi kultúra, a nyelv-és beszédművelés kompetenciájának fejlesztésére is. A gyerekek többségének sokat jelent, ha szűk közösségük előtt kipróbálhatják önmagukat. Erre alkalmas lehet egy olyan iskolai műsor, mely nem a szokványos technikákkal dolgozik.

Emiatt volt jó, hogy a gyerekek többsége csoportban, szűk közösség előtt ki tudja próbálni magát. Hiszen ahogy a színházi kultúrába úgy a saját népi kultúrában is nagyon fontos lenne belenevelődni. A kulturális folytonosság mindig biztonságot jelent, védelmet. A népi játékok többsége tökéletesen illeszkedik bármely drámapedagógiai módszerbe.

Projektünket eredményesnek és hatékonynak ítélem. A felsorolt értékek miatt a következő években is tervezünk hasonló programokat, a színházakkal kialakított jó kapcsolatra építve, új ötletekkel kiegészítve.

View the embedded image gallery online at:
http://kengyelikozoktatas.hu/#sigFreeIdcbbd00e38b